Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ενισχυτικά μηνύματα από την Αγία Γραφή.

*{Τέκνον, εί προσέρχη δουλεύειν  Κυρίω Θεώ,

      ετοίμασον τήν ψηχήν σου είς πειρασμόν}*
                                                                                                         (Σ. Σειράχ 2,1)
Παιδί μου, εάν προσέρχεσαι να υπηρετήσης τον Κύριο, ετοίμασε
 τον εαυτό σου για διάφορες  δοκιμασίες.
 

*{Πειρατήριόν έστιν  ό βίος ανθρώπου επί τής
    γής}*,λέει η Άγία Γραφή. Η ζωή μας επάνω στην γή είναι
     στάδιο αγώνων.(Ίώβ 7, 1)