Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

                   Χαριτωμένες ιστορίες ορθοδοξίας
                                                                       Το τρισάγιο.
                            Ένας ευλαβής ιερεύς πληροφορήθηκε την διά-
                    στάσι που είχανε δύο αδελφές.Η μητέρα  των
                    πέθανε και ούτε στην κηδεία βρέθηκαν μαζί.
                    Μιά ημέρα ο ιερεύς κάλεσε στο κοιμητήριο 
                    και τις δύο αδελφές,για να διαβάσουν τρισάγιο
                    στον τάφο της μητέρας των.Η μιά δεν γνώριζε
                    για την επίσκεψη της άλλης.Όμως χωρίς να το
                    αντιλήφθόυν βρέθηκαν και δύο μέσα στον περί-
                    βολο του κοιμητηρίου και ο ιερεύς έκανε  το τρι-
                    σάγιο και στο τέλος ζήτησε την αμοιβή του.
                    Παιδιά μου,είπε, δική μου αμοιβή είναι να συμ-
                    φιλιωθήτε εδώ επάνω στο μνήμα της μάνας που
                    σας γέννησε. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυ-
                     νο που μπορείτε να κάνετε.Οί δύο αδελφές συγκι-
                     νημένες από τα λόγια του ιερέως έδωσαν τα χέρια,
                     έθαψαν στο μνήμα το μίσος και ανέστησάν στις κα-
                     ρδιές των την πεθαμένη αγάπη. 
                     Αλήθεια, πόσα μπορεί να κάνη ένας καλός ιερεύς!!!
             {Από το βιβλίο.Όταν θέλης να ξεκουράζεσαι Θ.Θεοφυλάκτου 1 Έκδοσις Λυδία.}