Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009


Για ποιόν σταυρώθηκε ο Χριστός;
Στην Ελβετία πωλούνται μικρά καθρεπτάκια
που στο πίσω μέρος είναι γραμένα τα ακόλουθα.
{Γνωρίζεται για ποιόν σταυρώθηκε ο Χριστός;
Γύρισε από την άλλη μεριά να τον δείς.}Και το
καθρεπτάκι στο γύρισμα δείχνει  το πρόσωπό μας.
Πρωτότυπος ο τρόπος,με το οποίο μπορούμε να
ενθυμούμεθα μιάν αλήθεια.Ο Χριστός σταυρώθηκε
στον Γολγοθά για σένα και για μένα,για μας.
Το αίμα του Ιησού Χριστού,που χύθηκε στο Γολγοθά
δεν πρέπει να πάη χαμένο.Η θυσία του Χριστού πρέπει 
να αποβή λυτρωτική για όλους μας.