Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009


Η Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
και των λοιπών Ασωμάτων και Ουρανίων αγγελικών Ταγμάτων.
8 Νοεμβρίου.
Κατά την Αγία Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό
 με μορφή ορατή ,οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα 
κοντά στο Θεό σε περιστάσεις, που πρόκειται  να
εκδηλωθεί η να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη Θεία θέληση .
 


Επικεφαλής δε των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι 
~Μιχαήλ και Γαβριήλ~
Τη σχέση ,τώρα που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους 
ανθρώπους ,καθώς και την αποστολή τους ,βλέπουμε 
επίσης μέσα στην Αγία Γραφή .  
   Τον αρχάγγελο Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη
      παραδείγματος χάριν, όταν ο Αβραάμ μέλη να θυσιάσει τον
Ισαάκ ,στον Ιησού του Ναυή,και αλλού.
        Τον Γαβριήλ των συναντάμε στην Καινή Διαθήκη     Ευαγγελισμό της Θεοτόκου . και αλλού .
        Περισσότερα για τους αγγέλους θα γράψω στο άμεσο 
                            μέλλον    


Στην μνήμη, λοιπόν των αποστολών και του έργου 
πού επιτελούν οι άγγελοι ,η Εκκλησία μας
όρισε τη γιορτή 8 Νοεμβρίου .
{Αγιολόγιο της ορθοδοξίας Χ.Δ.Τ}