Κυριακή 23 Μαΐου 2010

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος .

Κατά την ημέρα αυτή, Δευτέρα της Πεντηκοστής , αυτό το Πανάγιο  και Ζωοποιό και Παντοδύναμο εορτάζουμε Πνεύμα , τον ένα της Τριάδος Θεών , το ομότιμο και ομοούσιο και ομόδοξο ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΥΙΩ . Το Άγιο Πνεύμα , σύμφωνα με την αψευδή υπόσχεση του Κυρίου μας , παραμένει συνεχώς στην Εκκλησία και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν . Την κυβερνά πάνσοφα , την προστατεύει από ποικίλους κινδύνους που διατρέχει στην πορεία της διά μέσου των αιώνων και τοιουτοτρόπως την καθιστά , απόρθητη , ακατάλυτη από τις δυνάμεις του σκότους και πάντοτε νικήτρια ! Αυτό το Άγιο Πνεύμα θα μας ακολουθεί , και θα μας προφυλάσσει από κάθε φθορά και αποσύνθεση και θα μας διδάσκει πάντοτε πάσαν την αλήθειαν . 

 
    Πηγή : Λατρευτικό εγχειρίδιο εκδ-cυναξάρι .
Επιμέλεια Φως Ιλαρόν .