Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

Η ετοιμασία της ψυχής . 1

Η ετοιμασία της ψυχής .
Στην ορθόδοξη Εκκλησία μας η μετάνοια θεωρείται ένα από τα 
μυστήρια της Εκκλησίας {εξομολόγηση}Ο κάθε πιστός που 
προσέρχεται στο μυστήριο της εξαγορεύσεος αποθέτει τις αμαρτίες του κάτω από το πετραχήλι του πνευματικού πατέρα
με την βεβαιότητα ότι η αμαρτίες συγχωρούνται,τότε μόνον 
όταν από μέρους του υπάρχει ειλικρινής μετάνοια και συντριβή.
Η εξομολόγηση,με την ευρύτερη έννοια της σημασίας της λέξεως 
είναι η σωστική σανίδα της σωτηρίας της ψυχής μας,στην οποία 
ευρισκόμενος διασώζεται από την τρικυμία που προκαλεί η 
αμαρτία.Η αμαρτία γεννάται και καλλιεργείται αναλόγως του 
πειραζομένου ανθρώπου από τον διάβολο.Η αποφυγή της διαπράξεως της αμαρτίας εξαρτάτε από τον ίδιο τον  άνθρωπο.
Και μη πείτε ότι εγώ δεν κάνω αμαρτίες ; Αγώνας λοιπόν αγαπητοί αδελφοί... Η εξομολόγηση είναι ανάσταση της ψυχής μας μα πολλές  φορές το αγνοούμε ακόμα και αυτοί που δέχονται την
εξομολόγηση με προθυμία ξαφνικά δεν πηγαίνουν δήθεν από τις πολλές μέριμνες και συν + που ο διάβολος βάζει διάφορους πειρασμούς,με σκέψεις ,πράξεις ανήθικες,διάφορα εμπόδια .

Ποια είναι η διάκριση των αμαρτημάτων;
Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διακρίνει τα αμαρτήματα σε δύο κατηγορίες  1) Τα θανάσιμα 2) Τα συγγνωστά :
Θανάσιμα : λέγονται τα αμαρτήματα τα οποία φθείρουν την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον.Έτσι καθιστούν τον 
αμαρτωλό ένοχο της αιωνίου κατακρίσεως.
Συγγνωστά: λέγονται εκείνα τα αμαρτήματα τα οποία φθείρουν 
την αγάπη προς τον πλησίον,ώμος δεν καθιστούν τον αμαρτωλό
εχθρό του Θεού ...ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ.           
         

Επιμέλεια  Φως Ιλαρόν